Kwota obliczenia substancji - masa i masa molowa substancji

Ilość substancji określa się również jako ilość materiału. Ilość substancji odnosi się do określonej przez normy ilości, która mierzy wielkość zespołu elementarnych jednostek, takich jak atomy, cząsteczki, elektrony i inne cząstki. Ilość substancji pojawia się w związkach termodynamicznych, takich jak idealne prawo gazowe, oraz w stosunkach stechiometrycznych między reagującymi cząsteczkami, jak w prawie o wielu proporcjach. Jednostkowy symbol ilości substancji to mol.

Mola definiuje się jako ilość substancji, która zawiera równą liczbę elementów elementarnych, ponieważ istnieją atomy w 0,012 kg izotopu węgla-12. Jeden mol jest równy w przybliżeniu 6,022169 x 10 23 i jest również nazywany stałą Avogadro.

Przykład:
Oblicz ilość substancji, gdy masa i masa molowa substancji jest znana.
Masa (kg) = 25
Masa molowa (g / mol) = 20

Rozwiązanie:
Zastosuj formułę:
Ilość substancji (n) = masa (m) / masa molowa (M)
Ilość substancji (n) = 25/20

Ilość substancji (n) = 1,25 mola

4.7
Średnia ocena: 38
5
15
4
2
3
3
2
3
1
1