Escribir Conjugation

Hiszpański czasownik Koniugacja
Hiszpański czasownik: escribir
Tłumaczenie na angielski: pisać

Uwagi: escribir jest regularnym czasownikiem, z wyjątkiem nieregularnego imiesłowu przeszłego: escrito Nieregularne formy są w

niebieski


Orientacyjny

inglés Siema él / ella / usted nosotros / -as vosotros / -as ellos / ellas / ustedes
Obecny Piszę, piszę escribo opisuje skreślić escribimos escribís escriben
Present Perfect napisałem on escrito ma escrito ha escrito hemos escrito habéis escrito han escrito
Niedoskonały Pisałem, zwykłem pisać, pisałem escribía escribías escribía escribíamos escribíais escribían
Preteryt napisałem escribí escribiste escribió escribimos escribisteis escribieron
Past Perfect - Pluperfect Napisałem había escrito habías escrito había escrito habíamos escrito habíais escrito habían escrito
Przyszłość Napiszę escribiré escribirás escribirá escribiremos escribiréis escribirán
Future Perfect Będę napisany habré escrito habrás escrito habrá escrito habremos escrito habréis escrito habrán escrito
Warunkowy Napisałbym escribiría escribirías escribiría escribiríamos escribiríais escribirían
Warunkowe Perfect Napisałbym habría escrito habrías escrito habría escrito habríamos escrito habríais escrito habrían escrito
Preterite Perfect Napisałem hube escrito hubiste escrito hubo escrito hubimos escrito hubisteis escrito hubieron escrito

Subjunctive

inglés Siema él / ella / usted nosotros / -as vosotros / -as ellos / ellas / ustedes
Obecny Piszę, piszę escriba escribas escriba escribamos escribáis escriban
Present Perfect Napisałem, napisałem haya escrito hayas escrito haya escrito hayamos escrito hayáis escrito hayan escrito
Niedoskonały Pisałem, pisałem escribiera

LUB

escribiese
escribieras

LUB

escribieses
escribiera

LUB

escribiese
escribiéramos

LUB

escribiésemos
escribierais

LUB

escribieseis
escribieran

LUB

escribiesen.
Past Perfect - Pluperfect Napisałem hubiera escrito

LUB

hubsese escrito
hubieras escrito

LUB

esspitz
hubiera escrito

LUB

hubsese escrito
hubiéramos escrito

LUB

hubiésemos escrito
hubierais escrito

LUB

hubieseis escrito
hubieran escrito

LUB

hubiesen escrito.
Przyszłość Napiszę escribiere escribieres escribiere escribiéremos escribiereis escribieren
Future Perfect Będę napisany hubire escrito hubieres escrito hubire escrito hubiéremos escrito hubiereis escrito hubreren escrito

Tryb rozkazujący

inglés Siema él / ella / usted nosotros / -as vosotros / -as ellos / ellas / ustedes
Twierdzenie imperatywne Pisać! skreślić escriba escribamos escribid escriban
Negatywne polecenia Nie pisz! brak escribasa bez escriby bez escribamos bez escribáis bez eskana

Inne formy

Tłumaczenie na język francuski zawierające "escribir"

¿Quieren escribir?

Chcesz pisać?

Él escribe una carta.

On pisze list.

Ellas no escriben cartas.

Nie piszą listów.

Nos escribe una carta. -carta

Pisze do nas list.

Escriba texto en este campo.

Napisz tekst w tym polu.

Tenemos que escribir un ensayo.

Musimy napisać esej.

Los hombres a quienes escribiste.

Mężczyźni, do których napisałeś.

Yo escribo un libro

Piszę książkę.

Ella opisać niewidoczną amigę

Pisze przyjaciela.

Nosotros escribimos a mamá

Piszemy do mamy.

[więcej hiszpańskich zdań z escribir]

Użyj naszego narzędzia do koniugacji hiszpańskiego czasownika (i tłumacza), aby odmienić i przetłumaczyć ponad 10 000 hiszpańskich czasowników.Poniżej wymienione są niektóre z często wybieranych czasowników. Kliknij na czasownik, a zobaczysz jego pełną koniugację i tłumaczenie.

Wróć do strony indeksu koniugacji czasowników hiszpańskich

4.6
Średnia ocena: 30
5
15
4
1
3
1
2
1
1
0