Ile razy dziennie powinienem się modlić?Oto odpowiedź:


Możesz modlić się do Boga tyle razy, ile chcesz. On zawsze słucha!

Możesz modlić się do Boga w każdej chwili w ciągu dnia, jak Dawid modlił się wieczorem, rano i w południe (Psalm 55:17). Jezus często wstawał wcześnie, aby się modlić i nie spóźniał, aby się modlić (Mk 1:35, Łk 6:12).

Modlitwa do Boga nie może doprowadzić cię do nieba - ani czytać Biblii, chodzić do kościoła, ani starać się być dobrym. Tylko Jezus może cię zaprowadzić do nieba! Umarł na krzyżu za grzeszników, którzy odwracają się od grzechów w wierze. Po tym, jak osoba jest zbawiona od grzechu, może swobodnie rozmawiać z Bogiem w modlitwie (Efezjan 3:12).

Bóg nie wymaga, abyś modlił się pewną liczbę razy dziennie. Jeśli jesteś chrześcijaninem, będziesz chciał modlić się do Boga wiele razy dziennie! Jak niesamowicie porozmawiać ze Stwórcą wszechświata!Biblia

Prawda biblijna


"Nie przestawajcie się modlić, dziękujcie bez względu na to, co się stanie, Bóg chce, abyście Mu dziękowali, ponieważ wierzycie w Chrystusa Jezusa" (1 Tesaloniczan 5: 17-18).

"Przez cały czas módlcie się mocą Ducha, módlcie się wszelkiego rodzaju modlitwami, bądźcie czujni, abyście się modlili, zawsze módlcie się za całego ludu Bożego" (Efezjan 6:18).

4.6
Średnia ocena: 20
5
11
4
4
3
3
2
3
1
0