Badanie kliniczne badań klinicznych zastoinowej niewydolności serca

Wyszukaj stan medyczny

Wykaz badań medycznych w ramach Congestive Heart Failure aktywnie rekrutujących wolontariuszy pacjentów. Wyszukaj najbliższe miasto, aby znaleźć bardziej szczegółowe informacje na temat badania w Twojej okolicy.

Znaleziono (547) Badania kliniczne


Barostim Neo® - Baroreflex Activation Therapy® dla niewydolności serca

Celem tego badania jest opracowanie ważnych dowodów naukowych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności Baroreflex Activation Therapy® w systemie BAROSTIM NEO® u osób z niewydolnością serca, zdefiniowanych jako III klasa czynnościowa NYHA (New York Heart Association) i frakcja wyrzutowa lewej komory ( LVEF) = 35% pomimo traktowania ...

Faza
Zwiększ CRT

Strategia implantacji CRT z najdłuższym opóźnieniem elektrycznym dla pacjentów z blokiem lewej odnogi pęczka Hisa (Enhance CRT).

CardioMEMSTM HF System Post Approval Study

System CardioMEMS HF zapewnia metodę pomiaru ciśnienia w tętnicy płucnej (PA) za pomocą małego czujnika bezprzewodowego (o wielkości spinacza) wszczepionego do tętnicy płucnej (naczynia zbliżone do serca). Po wszczepieniu czujnik komunikuje się za pośrednictwem fal radiowych do anteny zawartej w ...

Czy poddajesz leczeniu zastoinowej niewydolności serca?

Pacjenci mogą być objęci badaniem w wieku> 18 lat z co najmniej 30-dniową historią HF II-IV klasy NYHA i wszelkimi udokumentowanymi frakcjami wyrzutowymi lewej komory w ciągu roku przed badaniem przesiewowym i oznakami przeciążenia objętościowego. Kryteria dotyczące pacjentów: historia przewlekłego ...

Faza
ZŁA SERCA serca

Osoby z niewydolnością serca proszone są o udział w badaniu przeprowadzonym przez Montefiore Medical Center. Badanie MANAGE-HF ma na celu ocenę, czy właściwa integracja kliniczna HeartLogic, funkcja zdalnego monitorowania diagnostyki w ICD ICD i CRT-D, może zmniejszyć hospitalizację z powodu niewydolności serca lub inną niewydolność serca ...

Globalna zastoinowa niewydolność serca (G-CHF)

Globalny rejestr do badania demografii, czynników społeczno-ekonomicznych i klinicznych, etiologii, patofizjologii, zarządzania, barier w opiece i wyników pacjentów z niewydolnością serca.